PLE ORDINARI. 26/11/2019

L’Ajuntament de Tagamanent ha de reunir-se a la Casa Consistorial, el pròxim dimarts 26 de novembre 2019, a les 17h, per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria, per tractar de l’assumpte que es relaciona a continuació.   L’ALCALDE Ignasi Martínez i Murciano   ORDRE DEL DIA Aprovació acta anterior (13/2019) Aprovació conveni “Programa treball…