PLE ORDINARI. 28/01/2020

L’Ajuntament de Tagamanent ha de reunir-se a la Casa Consistorial, el pròxim dimarts 28 de GENER de 2020, a les 17 hores, per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria, per tractar de l’assumpte que es relaciona a continuació.   L’ALCALDE Ignasi Martínez i Murciano   ORDRE DEL DIA   Aprovació acta anterior (15/2019)…