DECRET: ADHESIÓ AL MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS

DECRET D’ALCALDIA Núm.: 2020/34                                                                                                               Ignasi Martínez i Murciano, Alcalde – President de l’Ajuntament de Tagamanent, EXPOSA:   Atesa la situació creada per la pandèmia del Covid-19, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques(ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) han acordat un manifest conjunt per exposar la posició i…