ESCULL EL TEU RAINBOW!

La campanya Escull el teu Rainbow! de sensibilització i prevenció sobre els “Botellons”, contagi de Covid-19, conductes de risc i civisme. La pandèmia ocasionada per la covid-19 ha provocat força canvis a nivell global, canvis que afecten també la nostra tasca educadora. Fins ara, els estius es caracteritzaven per implementar des del Pla C17 campanyes…