Accesibilitat

Estàndards i compatibilitat

Totes les pàgines del web compleixen les recomanacions XHTML 1.0 i WAI-AA del W3C . En tots els casos s’han seguit els criteris de marcat semàntic i estructurat per separar l’estructura de la presentació dels continguts.

La presentació dels continguts de les pàgines web s’ha desenvolupat complint les recomanacions CSS 2.1 del W3C.

Aquests estàndards garanteixen l’accés a la informació del web a través de qualsevol dispositiu de navegació que segueixi els estàndards i recomanacions del W3C.

Control sobre la mida del text

Per tal de facilitar la lectura dels continguts de la web a persones amb poca visibilitat el web de l’Ajuntament de Talamanca està preparada per tal que els usuaris puguin ajustar el text a la mida que els hi resulti més còmode per a la seva lectura. Heu de fer servir els botons

CTRL + per augmentar
CTRL – per reduir
CTRL = per tornar a la mida per defecte