COMUNICAT SOBRE LA SITUACIÓ DEL CORONAVIRUS (COVID-19) PUNT INFORMACIÓ TURÍSTIC

L’ Àrea de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona ha decidit tancar totes les oficines d’Informació del Parc Natural del Montseny, fet que afecta a l’oficina d’Informació Turística de Tagamanent que romandrà tancada com a mínim 15 dies.   Es tornarà a restablir funcionament de totes les activitats un cop es torni a la…

COMUNICAT SOBRE LA SITUACIÓ DEL CORONAVIRUS (COVID-19) A TAGAMANENT

L’Ajuntament de Tagamanent, seguint les recomanacions rebudes del Pla PROCICAT en la seva fase d’alerta, suspèn totes les activitats a la Sala Polivalent seguint els criteris de prevenció del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Es tornarà a restablir funcionament de totes les activitats un cop es torni a la normalitat. Mentrestant, demanem…

PLE ORDINARI. 26/11/2019

L’Ajuntament de Tagamanent ha de reunir-se a la Casa Consistorial, el pròxim dimarts 26 de novembre 2019, a les 17h, per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria, per tractar de l’assumpte que es relaciona a continuació.   L’ALCALDE Ignasi Martínez i Murciano   ORDRE DEL DIA Aprovació acta anterior (13/2019) Aprovació conveni “Programa treball…

VOTACIÓ ACCESSIBLE

Procediment de votació accessible Les persones cegues o amb discapacitat visual greu que s’hagin inscrit en el cens electoral que sàpiguen utilitzar el Braille i tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent o estiguin afiliades a l’Organització Nacional de Cecs Espanyols poden sol·licitar el maletí / kit de votació…

PLE ORDINARI 26/09/2019

  L’Ajuntament de Tagamanent ha de reunir-se a la Casa Consistorial, el pròxim dijous 26 de setembre 2019, a les 17h, per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria, per tractar de l’assumpte que es relaciona a continuació.   L’ALCALDE Ignasi Martínez i Murciano   ORDRE DEL DIA Aprovació acta anterior (09/2019) Aprovació Compte…