PLE ORDINARI. 20/12/2018

L’Ajuntament de Tagamanent ha de reunir-se a la Casa Consistorial, el pròxim dijous 20 de desembre de 2018, a les 17 hores, per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria, per tractar de l’assumpte que es relaciona a continuació.   L’ALCALDE Ignasi Martínez i Murciano   ORDRE DEL DIA Aprovació acta anterior (5/2018) Aprovació…