Ple Ordinari 20/09/2018

L’Ajuntament de Tagamanent ha de reunir-se a la Casa Consistorial, el pròxim dijous 20 de setembre de 2018, a les 17 hores, per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria, per tractar de l’assumpte que es relaciona a continuació.   L’ALCALDE  Ignasi Martínez i Murciano   ORDRE DEL DIA Aprovació acta anterior (3/2018) Aprovació…