PLE ORDINARI 19/01/2021

L’Ajuntament de Tagamanent ha de reunir-se a la Casa Consistorial, el pròxim dimarts, 19 DE GENER de 2021, a les 17 hores, per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria, per tractar de l’assumpte que es relaciona a continuació.    L’ALCALDE Ignasi Martínez i Murciano   ORDRE DEL DIA   Aprovació acta anterior (12/2020).…