Contactar

Utilitzi aquest formulari per fer-nos arribar qualsevol consulta o comentari.
Properament ens posarem amb contacte amb vosté.

Avís de protecció de dades

Avís sobre la protecció de dades personals

L’Ajuntament de Tagamanent incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat inscrit a l’Agència de Protecció de Dades amb la finalitat indicada en aquest formulari. L’Ajuntament de Tagamanent no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l’usuari o d’acord a la llei. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació u oposició, comunicant-ho per escrit a l’adreça postal o a la de correu electrònic de l’Ajuntament.