e-factura

La factura electrònica o e-factura és l’evolució d’una factura en suport paper a un suport electrònic, per tant, un document tributari que substitueix el document físic i conserva el mateix valor legal.

Aquest document electrònic, generat per mitjans informàtics, conté la informació necessària exigida per la llei, per qualsevol factura, que es pot transmetre entre un emissor i un receptor a través de mitjans telemàtics (d’un ordinador a un altre). Per aquest motiu, suposa un gran estalvi de costos.

La factura electrònica posseeix una sèrie de característiques que asseguren la autenticitat del seu origen i la integritat del seu contingut. Per això, generalment, s’utilitza la firma digital amb certificats reconeguts.

Pots conèixer més sobre la factura electrònica als enllaços que trobareu a la columna dreta.

Emet la teva FACTURA ELECTRÒNICA A L’AJUNTAMENT DE TAGAMANENT