En que consisteix

La llicència de primera ocupació és una comprovació de les condicions d’habitabilitat dels edificis que han sofert obres majors, bé per reforma, bé per nova construcció.

Quan es pot sol·licitar?

Un cop acabades les obres autoritzades per la llicència d’obres.

Qui el pot demanar?

El titular de la llicència o tota persona degudament autoritzada.

Quan es dóna resposta?

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Cost de la tramitació

Segons ordenaces municipals.

Documentació a aportar

-Formulari degudament emplenat
-Certificat de final d’obra signat i visat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes.

Presencialment:

Horaris atenció:
de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h i dijous de 16:00 a 18:00h

Plaça de la vila, s/n
08593 Tagamanent
Telf. 938 429 126