JORNADA INTERNACIONAL D’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES DELS OBRADORS COMPARTITS.

29 I 30 DE MARÇ 2019