TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT

Transparència: l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.
L’informació que teniu disponible al portal de transparència de l’ajuntament s’estructura en 4 grans àmbits, que són els següents:

En general podreu trobar informació relativa, entre altres informacions, als següents temes:

  • Plens muncipipals
  • Pressupostos i plantilles
  • Normativa general i fiscal
  • Informació d’urbanisme
  • Contractes i licitacions
  • El tauler d’anunis municipal
  • Informció del personal de l’ajuntament
  • Subvencions
  • Etc…

ACCÉS AL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA:
https://www.seu-e.cat/web/tagamanent/govern-obert-i-transparencia