Amb l’objectiu de seguir treballant per construir un municipi acollidor, des del mes de maig, Tagamanent, amb el suport del Consell Comarcal del Vallès Oriental, disposa del Servei de Primera Acollida, el qual està finançat per la Generalitat de Catalunya i amb cofinançament del Fons Social Europeu.

Aquest Servei de Primera Acollida és un conjunt de recursos i accions que tenen com a finalitat promoure l’autonomia, la cohesió social i la integració, en igualtat d’oportunitats, de les persones nouvingudes, estrangeres i retornades, amb edat superior a l’establerta per a la finalització de l’escolaritat obligatòria i amb resolució administrativa d’empadronament en un municipi de Catalunya.

Per a més informació sobre al Servei de Primera Acollida et pots dirigir a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament o contactant amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental (http://www.vallesoriental.cat/ambits/politiques-digualtat/servei-de-primera-acollida/)